“Anh làm em buồn nhiều rồi , vậy lần này phạt anh
Nửa đời sau sẽ không tìm được em nữa”
Chu Thanh An kí text